Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

2948 d159 390
pizga złem
Reposted fromkitana kitana viapoppyseed poppyseed

September 22 2018

8601 ccf3 390
Reposted fromtfu tfu viazapominanie zapominanie
Sponsored post
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viazapominanie zapominanie
2227 7b09 390
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamisieq misieq

September 18 2017

Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"

July 17 2017

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vianyaako nyaako
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora

July 04 2017

Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"

June 23 2017

9677 08a8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaClary Clary
5748 17be 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viakartonparty kartonparty
8083 cbad 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakartonparty kartonparty

June 12 2017

5793 b5af 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
7588 35bd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
4460 a2b2 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viadlaczegonie dlaczegonie
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viadlaczegonie dlaczegonie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...