Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Wieczory pachną latem.
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianivea nivea
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viatake-care take-care
9360 13a6 390
2549 51fc 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viazupelnie zupelnie
0431 3e5b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupelnie zupelnie
Reposted fromFlau Flau viarawwwr rawwwr

July 07 2015

6892 8927 390
Reposted fromimeggyman imeggyman viafeliscatus feliscatus
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody

July 06 2015

1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viazupelnie zupelnie
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak

July 01 2015

- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viawpuscmnie wpuscmnie
6711 4bfe 390
Reposted fromaknatazs aknatazs viakotfica kotfica
4874 f9cd 390
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
Jestem tylko Twój i chcę tylko Ciebie.
— M.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl